NeuroMet1997
Menu
Archiwum
1. Seminarium NeuroMet1997
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:
 

1)

„Wprowadzenie do sieci neuronowych”

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w sterowaniu”

 

W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

„Wybrane przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych w inżynierii materiałowej i metalurgii”

 

J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

„Neural nets for prediction and optimisation of temperature fields”

 

A. Kos, Akademia Górniczo-Hutnicza


Copyright by www.d4u.glt.pl