NeuroMet1998
Menu
Archiwum
2. Seminarium NeuroMet1998
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

„Nowe metody uczenia w sztucznych sieciach neuronowych”

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Problemy modelowania procesów dynamicznych z wykorzystaniem różnych technik sieci neuronowych”

 

J. Korbicz, Uniwersytet Zielonogórski

 

 

3)

„Przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych w sterowaniu”

 

W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

„Aproksymacja neuronowa w zastosowaniach ograniczających liczebność danych uczących”

 

Z. Polański, J. Pietraszek, Politechnika Krakowska

 

 

5)

„Możliwości zastosowania SSN do modelowania i sterowania walcowaniem blach grubych”

 

K. Dudek, D. Svyetlichnyy, P. Liszka, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

„Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w metalurgii i inżynierii materiałowej - rok później”

 

J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza


Copyright by www.d4u.glt.pl