NeuroMet1999
Menu
Archiwum
3. Seminarium NeuroMet1999
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Samoorganizujące się sieci neuronowe jako nowa metoda wizualizacji złożonych zbiorów danych"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"O modelowaniu dynamiki sieciami neuronowymi"

 

W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

"Aproksymacja neuronowa metodą sekwencyjnej modyfikacji danych"

 

Z. Polański, J. Pietraszek, R. Górecka, Politechnika Krakowska

 

 

4)

"Wybrane problemy przygotowania danych i uczenia sztucznych sieci neuronowych"

 

D. Svyetlichnyy, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

5)

"Przewidywanie własności żeliwa sferoidalnego za pomocą sztucznych sieci neuronowych"

 

A. Kochański, M. Perzyk, Politechnika Warszawska

 

 

6)

"Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do badania wpływu składu chemicznego i parametrów obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i własności mechaniczne wyrobów stalowych"

 

J. Kusiak, , Akademia Górniczo-Hutnicza
R. Kuziak, W. Zalecki, Instytut Metalurgii Żelaza

 

 

7)

"Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do statycznego sterowania procesem konwertorowym"

 

J. Falkus, W. Wajda, P. Pietrzykiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza


Copyright by www.d4u.glt.pl