NeuroMet2000
Menu
Archiwum
4. Seminarium NeuroMet2000
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Problemy optymalizacji struktury modelu neuronowego"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Uwagi o optymalnym doborze struktury sieci neuronowej"

 

K. Kołek, W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

"Zastosowanie sieci neuronowych do klasyfikacji jakości wlewków w procesie ciągłego odlewania stali"

 

W. Zalecki, Instytut Metalurgii Żelaza

 

 

4)

"Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do oceny wpływu pierwiastków domieszkowych na własności mechaniczne wyrobów stalowych"

 

D. Svyetlichnyy, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

5)

"Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania trwałości elementów metalowych z uwzględnieniem procesu zmęczenia"

 

L. Bukowski, Politechnika Krakowska

 

 

6)

"Neuronowy klasyfikator danych w procesie wykrawania blach"

 

L. Moszczyński, Politechnika Warszawska

 

 

7)

"Identyfikacja planu doświadczenia dla aproksymacji neuronowej"

 

J. Pietraszek, Z. Polański, R. Górecka, Politechnika Krakowska


Copyright by www.d4u.glt.pl