NeuroMet2001
Menu
Archiwum
5. Seminarium NeuroMet2001
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Sztuczna inteligencja to nie tylko sieci neuronowe"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalnym kształtowaniu ciał sprężysto-plastycznych"

 

T. Burczyński, Politechnika Krakowska

 

 

3)

"Zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do analizy wpływu parametrów procesu cynkowania ogniowego na własności mechaniczne blach"

 

S. Golak, F. Grosman, Politechnika Śląska

 

 

4)

"Nowe zastosowania sztucznych sieci neuronowych w odlewnictwie"

 

M. Perzyk, A. Kochański, Politechnika Warszawska

 

 

5)

"Zastosowania sieci neuronowych do sterowania i analizy węzła głównego CO AGH"

 

K. Kołek, W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

"Inteligentne planowanie eksperymentu"

 

Z. Polański, Politechnika Krakowska

 

 

7)

"Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów krzywych umocnienia"

 

J. Talar, D. Szyndler, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

8)

"Sztuczna sieć neuronowa jako narzędzie do filtrowania wyników pomiarów"

 

J. Kusiak, J. Gawąd, S. Ciszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza


Copyright by www.d4u.glt.pl