NeuroMet2002
Menu
Archiwum
6. Seminarium NeuroMet2002
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

„Sztuczna inteligencja jako narzędzie do odkrywania nowych faktów w pozornie wyeksploatowanych danych badawczych”

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Zastosowanie dynamicznych sieci neuronowych”

 

M. Długosz, W. Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

„Indukcja drzew decyzyjnych w zagadnieniu uczenia się maszyn na przykładzie algorytmu Quinlana”

 

J. Talar, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

„Statyczny model konwertora tlenowego oparty o sztuczną sieć neuronową”

 

J. Falkus, P. Pietrzykiewicz, W. Pietrzyk, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

5)

„Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu przemian fazowych w stalach”

 

B. Pawłowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

„Wybrane metody przetwarzania i analizy cech obrazów teksturowych”

 

Z. RudnickiAkademia Górniczo-Hutnicza


Copyright by www.d4u.glt.pl