NeuroMet2003
Menu
Archiwum
7. Seminarium NeuroMet2003
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

„Modelowanie pieca konwertorowego za pomocą sieci neuronowych - porównanie dwóch modeli”

 

W. Mitkowski, M. Długosz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia swobodnego (alg. ewolucyjny)”

 

T. Burczyński, W. Kuś, Politechnika Śląska

 

 

3)

„Zastosowanie SSN do wyznaczania parametrów gięcia profili konstrukcyjnych”

 

P. Litwin, F. Stachowicz, Politechnika Rzeszowska

 

 

4)

„Wykrywanie przyczyn wad w odlewach na podstawie istotności względnych sygnałów wejściowych sieci neuronowej”

 

M. Perzyk, A. Kochański, J. Kozłowski, Politechnika Warszawska

 

 

5)

„Zastosowanie algorytmu ekstrakcji wiedzy z sieci neuronowej na przykładzie procesu cynkowania ogniowego”

 

S. Golak, F. Grosman, T. Wieczorek, Politechnika Śląska

 

 

6)

„System ekspertowy DAX”

 

Z. Polański, J. Pietraszek, R. Górecka, Politechnika Krakowska

 

 

7)

„Analiza sekwencji obrazów niejednorodnych”

 

Z. Rudnicki, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

8)

„Zastosowania sieci Hopfielda.”

 

J. Grabska-Chrząstowska, Akademia Górniczo-Hutnicza

Seminarium odbyło się w czwartek 24 kwietnia 2003 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl