NeuroMet2004
Menu
Archiwum
8. Seminarium NeuroMet2004
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

„Czy po erze przetwarzania i rozpoznawania sygnałów nadejdzie epoka ich automatycznego rozumienia”

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Próby liczbowej oceny degeneracji materiału oczek ciągadeł przy użyciu metod komputerowej analizy obrazów”

 

Z. Rudnicki, W. Figiel, J. Daca, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

„Modelowanie procesów produkcyjnych za pomocą naiwnego klasyfikatora Bayesa i sztucznych sieci neuronowych”

 

M. Perzyk, R. Biernacki, Politechnika Warszawska

 

 

4)

„Filtrowanie danych pomiarowych przy wykorzystaniu analizy falkowej i sztucznych sieci neuronowych”

 

Ł. Rauch, J. Talar, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

5)

„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do filtrowania przemysłowej bazy danych”

 

P. Pietrzkiewicz, J. Falkus, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

„Monitorowanie procesu wytapiania stali w piecu łukowym z zastosowaniem hybrydowego systemu ekspertowego”

 

T. Wieczorek, M. Pyka, Politechnika Śląska

 

 

7)

„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określania wartości współczynnika tarcia w procesach tłoczenia”

 

F. Stachowicz, T. Trzepieciński, Politechnika Rzeszowska

 

 

8)

„Wirtotechnologia”

 

J. Suchy, Akademia Górniczo-Hutnicza

Seminarium odbyło się w czwartek 15 kwietnia 2004 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl