NeuroMet2005
Menu
Archiwum
9. Seminarium NeuroMet2005
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Powrót do korzeni. Sieci neuronowe jako narzędzie rozumienia i poznania ludzkiego umysłu"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Rozpoznawanie twarzy jako wstęp do budowy sytemu identyfikacji osób"

 

R. Marcinek, K. Kurnik, Politechnika Krakowska

 

 

3)

"Analiza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowego"

 

Z. Rudnicki, Z. Mikrut, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

"Wykrywanie przyczyn powstawania wad odlewów"

 

A. Kochański, Politechnika Warszawska

 

 

5)

"Aspekty metodologiczne i realizacyjne budowy systemu informacyjnego dla potrzeb przemysłu metalowego"

 

E. Nawarecki, G. Dobrowolski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

"Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w modelowaniu procesu wytopu miedzi"

 

A. Śledzińska, J. Talar, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

7)

"Zastosowanie sieci neuronowych do wyboru wejść systemu, którego poszukiwany jest model matematyczny"

 

W. Mitkowski, M. Długosz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

8)

"Systemy informacyjne w sieciach rozległych jako narzędzie wspomagania decyzji w przemyśle metalurgicznym"

 

Ł. Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

9)

"Strategia rozbudowy planu doświadczenia w przypadku aproksymatora neuronowego"

 

J. Pietraszek, Politechnika Krakowska

 

 

10)

"Metody komputerowej analizy obrazu w detekcji i rozpoznawaniu obiektów monitorowanych"

 

K. Kurnik, R. Marcinek, Politechnika Krakowska

 

 

11)

"Zastosowanie sieci Kohonena do generowania finansowych strategii transakcyjnych"

 

R. Domaradzki, J. Morajda, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 14 kwietnia 2005 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl