NeuroMet2006
Menu
Archiwum
10. Seminarium NeuroMet2006
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Sieci Hopfield'a - niesłusznie zapomniane narzędzie neuroinformatyki"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Porównanie metod statystycznych i wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe w analizie znaczenia i współdziałania parametrów procesów technologicznych"

 

M. Perzyk, Politechnika Warszawska

 

 

3)

"Propozycja platformy typu e-Collaboration dla branży plastycznej przeróbki metali, opartej o technologie sieci semantycznych"

 

Ł. Rauch, P. Macioł, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

"Możliwości wykorzystania systemu IFS do zarządzania procesem wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym"

 

T. Wieczorek, M. Letun, Politechnika Śląska

 

 

5)

"Sterowanie położeniem elektrod stalowniczego pieca łukowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych"

 

T. Wieczorek, K. Mączka, Politechnika Śląska

 

 

6)

"Neuronowy model procesu rafinacji stali w piecokadzi"

 

T. Wieczorek, P. Świtała, Politechnika Śląska

 

 

7)

"Modelowanie złożonych procesów metalurgicznych z wykorzystaniem dynamicznych sieci neuronowych"

 

A. Stanisławczyk, J. Talar, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

Seminarium odbyło się w czwartek 20 kwietnia 2006 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl