NeuroMet2008
Menu
Archiwum
12. Seminarium NeuroMet2008
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Kolejna metoda informatyczna inspirowana przez Naturę - algorytmy genetyczne"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Generowanie nieregularnego planu doświadczenia na powierzchni zakrzywionej z użyciem współrzędnych krzywoliniowych"

 

J. Pietraszek, Politechnika Krakowska

 

 

3)

"Modelowanie procesu roztapiania złomu w piecu łukowym z wykorzystaniem komputerowej analizy danych przemysłowych oraz sieci neuronowych"

 

T. Wieczorek, K. Mączka, Politechnika Śląska

 

 

4)

"Opracowanie metody wyznaczania stanów równowagi termodynamicznej w czasie rzeczywistym "

 

J. Falkus, M. Skalski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

5)

"Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej do przewidywania ilości dodatków stopowych wymaganych do uzyskania odpowiedniego składu chemicznego produkowanej stali"

 

T. Wieczorek, P. Świtała, Politechnika Śląska

 

 

6)

"Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do określenia wpływu parametrów odlewania stali na własności odlewanych wlewków ciągłych"

 

T. Wieczorek, R. Kurzacz, Politechnika Śląska

 

 

7)

"Wykorzystanie aproksymatorów neuronowych w pomiarach naprężeń własnych metodą Barkhausena"

 

T. Garstka, Politechnika Częstochowska

 

 

8)

"Sztuczne systemy immunologiczne w klasyfikacji i analizie danych"

 

M. Bereta, T. Burczyński, Politechnika Krakowska

 

 

9)

"Stosowalność drzew decyzyjnych w przemyśle wytwórczym"

 

M. Perzyk, R. Biernacki, A. Soroczyński, Politechnika Warszawska

 

 

10)

"Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie pracy sieci gazowych średniego ciśnienia"

 

K. Kogut, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

11)

"Sieci neuronowe w modelowaniu i optymalizacji procesów metalurgii miedzi"

 

A. Stanisławczyk, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 24 kwietnia 2008 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie al. Mickiewicza 30 pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl