NeuroMet2009
Menu
Archiwum
13. Seminarium NeuroMet2009
Galeria Zdjęć

Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

"Segmentacja obrazów mikrostruktur materiałowych za pomocą sieci PCNN"

 

Ł. Łukasik, Ł. Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji procesu roztapiania złomu w piecu łukowym"

 

T. Wieczorek, K. Mączka, Politechnika Śląska

 

 

3)

"Predykcja wpływu parametrów odlewania stali na własności odlewanych wlewków ciągłych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej"

 

T. Wieczorek, R. Kurzacz, Politechnika Śląska

 

 

4)

"Wykorzystanie sieci neuronowych do predykcji węgla, krzemu i manganu w procesie rafinacji stali w piecokadzi"

 

T. Wieczorek, P. Świtała, Politechnika Śląska

 

 

5)

"Inteligentny System Ekspertowy przeznaczony do zarzšdzania procesem produkcji stali w warunkach elektrostalowni z piecami łukowymi"

 

T. Wieczorek, Politechnika Śląska

 

 

6)

"Nowe trendy w neurocybernetyce"

 

R. Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

7)

"Metodyka przygotowania danych do zadań eksploracji"

 

A. Kochański, Politechnika Warszawska

 

 

8)

"Porównanie modeli regresyjnych wykorzystujących maszyny wektorów wspierających (SVM) oraz sztuczne sieci neuronowe"

 

M. Perzyk, Politechnika Warszawska

 

 

9)

"Strategie optymalizacji w analizie procesu wytopu miedzi w piecu zawiesinowym"

 

Ł. Sztangret, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 23 kwietnia 2009 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl