NeuroMet2010
Menu
Archiwum
14. Seminarium NeuroMet2010
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

"Nowe podejście do stosowania logiki rozmytej"

 

Jacek Pietraszek, Politechnika Krakowska

 

 

2)

"Przygotowanie danych - czyszczenie danych w zastosowaniu do danych z wytopu i obróbki cieplnej żeliwa ADI"

 

Andrzej Kochański, Marta Kłębczyk , Politechnika Warszawska

 

 

3)

"Wpływ przygotowania danych - czyszczenia danych na jakość modelowania"

 

Andrzej Kochański, Jacek Kozłowski, Politechnika Warszawska, Prezentacja

 

 

4)

"System klasyfikacji złomu przeznaczonego do roztapiania w piecu łukowym z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu"

 

Tadeusz Wieczorek, Marcin Pilarczyk, Politechnika Śląska

 

 

5)

"Wspomaganie procesu topienia złomu w piecu łukowym poprzez predykcję wybranych parametrów procesu z wykorzystaniem sieci neuronowych"

 

Tadeusz Wieczorek, Krystian Mączka, Politechnika Śląska Prezentacja

 

 

6)

"Przewidywanie zachowań ludzi przy użyciu sieci neuronowych"

 

Ryszard Tadeusiewicz, Marcin Wosinek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Prezentacja

 

 

7)

"Modelowanie wybranych parametrów procesu rafinacji stali z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji"

 

T. Wieczorek, P. Świtała , Politechnika Śląska

 

 

8)

"Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w analizie odwrotnej"

 

Ł. Sztangret, D. Szeliga, J. Kusiak, M. Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Prezentacja

 

 

9)

"Odporne metody uczenia sztucznych sieci neuronowych"

 

A. Stanisławczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 22 kwietnia 2010 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl