NeuroMet2011
Menu
Archiwum
15. Seminarium NeuroMet2011
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

„Fenomen odporności na uszkodzenia obserwowany w sztucznych sieciach neuronowych”

 

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

„Rozszerzona analiza wyników modelowania matematycznego miękkiego”

 

Jacek Kozłowski, Politechnika Warszawska

 

 

3)

„Wybrane formalizmy reprezentacji wiedzy jako narzędzia inżynierii i zarządzania wiedzą w procesach odlewniczych”

 

Krzysztof Regulski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

„System klasyfikacji złomu przeznaczonego do roztapiania w piecu łukowym z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu”

 

Tadeusz Wieczorek, Marcin Pilarczyk, Politechnika Śląska

 

 

5)

„Opracowanie modeli do prognozowania parametrów procesu topienia wsadu w piecu łukowym”

 

Tadeusz Wieczorek, Krystian Mączka, Politechnika Śląska

 

 

6)

„Metamodelowanie ciągu walcowniczego dla celów identyfikacji własności walcowanego metalu”

 

Łukasz Sztangret, Jan Kusiak, Maciej Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 28 kwietnia 2011 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl