NeuroMet2012
Menu
Archiwum
16. Seminarium NeuroMet2012
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:


1)

"Modelowanie przemian fazowych w stalach za pomocą sztucznych sieci neuronowych"

 

Łukasz Sztangret, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Próba wtórnego wykorzystania danych pomiarowych do budowy modelu procesu i systemu sterowania obiektem przemysłowym"

 

Gabriel Rojek, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

"Modelowanie własności żeliwa ADI z wykorzystaniem danych niepewnych"

 

Marta Kłębczyk, Andrzej Kochański, Politechnika Warszawska

 

 

4)

"Classical and nonclassical methods in modelling of atomistic clusters"

 

Tadeusz Burczyński, Adam Mrozek, Politechnika Śląska

 

 

5)

"Zastosowanie analizy szeregów czasowych do kontroli i sterowania procesem wytopu żeliwa"

 

Marcin Perzyk, Politechnika Warszawska

 

 

6)

"Biblioteka metod optymalizacji - możliwości i przykłady zastosowań"

 

Wacław Kuś, Politechnika Śląska

 

 

7)

"Hybrydowy system komputerowy do optymalizacji i metamodelowania procesów i cykli produkcyjnych"

 

Łukasz Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

8)

"Zintegrowane wspomaganie decyzji z użyciem modeli ontologicznych"

 

Krzysztof Regulski, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

Seminarium odbyło się w czwartek 26 kwietnia 2012 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl