NeuroMet2013
Menu
Archiwum
17. Seminarium NeuroMet2013
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty:

1)

"Archipelag sztucznej inteligencji"

 

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

2)

"Opracowanie komputerowego systemu wspomagania optymalizacji cykli produkcyjnych w przeróbce plastycznej metali"

 

A. Legwand, K. Perzyński, Ł. Madej, M. Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

3)

"Identyfikacja defektów materiałowych z wykorzystaniem metamodelowania na podstawie wyników analizy termograficznej"

 

Ł. Rauch, M. Gulik, K. Wojtczak, M. Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

"Zastosowanie modeli inteligencji obliczeniowej w zagadnieniach SPC"

 

Jacek Kozłowski, Politechnika Warszawska

 

 
5) "Jak wydajnie analizować duże zbiory danych?"

 

Marcin Blachnik, Politechnika Śląska

 

 

6)

"Molekularne modele materiałów polikrystalicznych"

 

Adam Mrozek, Tadeusz Burczyński, Politechnika Krakowska

 

 

 7)

"Optymalizacja w wieloskalowych zagadnieniach termosprężystych"
Adam Długosz, Tadeusz Burczyński, Politechnika Śląska
 

 8)

"Przewidywanie temperatury spustu stali z pieca łukowego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji"
Tadeusz Wieczorek, Politechnika Śląska
 
 9) "Generowanie reguł wiedzy inżynierskiej na podstawie zarejestrowanych przypadków produkcji odlewniczej"
Artur Soroczyński, Politechnika Warszawska
 
 10) "Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do klasyfikacji wad typu zgorzelina występujcych w walcowni gorącej blach
Szymon Lechwar, ArcelorMittal

Seminarium odbędzie się w czwartek 18 kwietnia 2013 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl