NeuroMet2015
Menu
Archiwum
19. Seminarium NeuroMet2015
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty: 

1)

Wieloskalowe modelowanie tkanki kostnej

 

Przemysław MakowskiPolitechnika Śląska

 

 

2)

„Wykorzystanie architektur wysokiej wydajności do metamodelowania procesów i cykli przetwarzania metali”

 

Łukasz Rauch, Jan Kusiak, Maciej Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza,

 

 

3)

„Budowanie metamodeli dla problemów odwrotnych z wykorzystaniem wiedzy na temat monotoniczności przedziałów problemów wprost”

 

Grzegorz Górecki, Łukasz Rauch, Maciej Pietrzyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 
4) „Zastosowanie metod wizualizacji do monitorowania warunków procesu wytwarzania

Andrzej Kochański, Piotr Czyżewski,
Politechnika Warszawska

 

 

5)

„Metoda sterowania jakością nawoju w procesie konfekcjonowania etykiet termokurczliwych”

 

Krzysztof Krystosiak, Politechnika Białostocka

 

 

6)

„Strategia optymalizacji ciągów produkcyjnych o strukturze grafowej”

 

Piotr Jarosz, Jan Kusiak, Stanisław Małecki,
Piotr Oprocha, Łukasz Sztangret,
Akademia Górniczo-HutniczaSeminarium odbyło się w czwartek 23 kwietnia 2015 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl