NeuroMet2016
Menu
Archiwum
20. Seminarium NeuroMet2016
Podczas Seminarium zostały wygłoszone następujące referaty: 

1)

Eksploracja danych produkcyjnych w hucie stali dla identyfikacji przyczyn powstawania wad w wyrobach

 

Agnieszka RodziewiczPolitechnika Warszawska

 

 

2)

Optymalizacja parametrów siatki elementów skończonych za pomoc algorytmu MISQP

 

Marcin Hatłas, Politechnika Śląska

 

 

3)

Zastosowanie analizy odwrotnej w zagadnieniach identyfikacji parametrów modelu plastyczności kryształów

 

Adam Legwand, Łukasz Madej,
Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

4)

Poszukiwanie optymalnej sieci neuronowej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego oraz architektur sprzętowych wysokiej wydajności

 

Grzegorz Górecki, Łukasz Rauch, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 
5) Wspomaganie wyboru technologicznych wariantów produkcji z zastosowaniem metod i formalizmów sztucznej inteligencji

Dorota Wilk-Kołodziejczyk,
Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

6)

Wielokryterialna optymalizacja procesów o strukturze drzewiastej

 

Jan Kusiak, Paweł Morkisz, Piotr Oprocha, Wojciech Pietrucha, Łukasz Sztangret,
Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

7)

Ewolucyjna optymalizacja procesów metalurgicznych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM

 

Adam Mrozek, Łukasz Sztangret,
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wacław Kuś, Politechnika ŚląskaSeminarium odbyło się w czwartek 12 maja 2016 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl