NeuroMet2018
Menu
Archiwum
22. Seminarium NeuroMet2018
Program Seminarium

10:00

„Generowanie reprezentatywnych elementów objętościowych reprezentujących materiały kompozytowe o dowolnym rozkładzie orientacji fazy wzmacniającej

 

W. OgiermanPolitechnika Śląska

 

 

10:20

Wykorzystanie algorytmu ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) do  przewidywania mikrostruktury żeliwa wermikularnego”

 

B. Mrzygłód, D.  Wilk-Kołodziejczyk, K. Regulski,
A. Smolarek,
Akademia Górniczo-Hutnicza
G. Gumienny, B. Kacprzyk, Politechnika Łódzka

 

 

10:40

„Deep Learning w rozpoznawaniu mikrostruktur metali

 

B. Mulewicz, K. Klimczak, J. Kusiak,
Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

11:00

„Wielokryterialna optymalizacja porowatych układów termomechanicznych

 

T. Schlieter, A. Długosz, Politechnika Śląska

 

 
11:20 Modelowanie procesu RPH (Rapid Profile Hydroforming)”
A. Kochański, H. Sadłowska,
Politechnika Warszawska

 

 
 11:40 Przerwa kawowa
 
 12:00 „Poszukiwanie nowych, stabilnych konfiguracji płaskich sieci atomów o predefiniowanych własnościach mechanicznych
A. Mrozek, Akademia Górniczo-Hutnicza
W. Kuś, Politechnika Śląska
 
 12:20 „Inteligentna analityka danych w Przemyśle 4.0
M. Perzyk, J. Kozłowski, Politechnika Warszawska
 
 12:40 „Technologiczna wiedza dziedzinowo-zależna integrowana z użyciem semantycznej analizy dokumentów i modelowania semantycznego
K. Regulski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 13:00 „Nowe operatory mutacji w ewolucyjnym harmonogramowaniu produkcji
P. Ciepliński, S. Golak, Politechnika Śląska
 
 13:20 „Metamodelowanie procesu reformingu celem optymalizacji kosztów produkcji
K. Skóra, Ł. Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 13:40 Zamknięcie Seminarium
 
 14:00 Obiad w restauracji KrakusSeminarium odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 209
Copyright by www.d4u.glt.pl