NeuroMet2017
Menu
Archiwum
21. Seminarium NeuroMet2017
Program Seminarium

10:00

Wpływ dyskretyzacji danych na jakość generowanych reguł

 

A. SoroczyńskiPolitechnika Warszawska

 

 

10:20

Wydobywanie wiedzy z nauczonych sieci neuronowych”

 

T. Wieczorek, Politechnika Śląska

 

 

10:40

Głębokie uczenie w przewidywaniu awarii maszyn”

 

B. Mulewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

 

 

11:00

Jak oszacować dokładność modelu predykcyjnego bez jego budowy. Metauczenie przez kompresję danych”

 

M. Blachnik, Politechnika Śląska

 

 
11:20 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązywania zagadnień polowych”
S. Golak, T. Wieczorek, Politechnika Śląska

 

 

11:40

„Symulacje hybrydowe w czasie rzeczywistym - wybrane zagadnienia

 

W. Mucha, W. Kuś, Politechnika Śląska

 

 
 12:00 Przerwa kawowa
 
 12:20 „Obecne trendy i wyzwania w projektowaniu procesów metalurgicznych
Ł. Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 12:40 „Zastosowanie mechanizmów Industry 4.0 w dziedzinie medycyny na przykładzie współpracy Kliniki Pulmonologii UJ CM oraz KISiM AGH
A. Opaliński, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 13:00 „Sztuczne sieci neuronowe w systemie analizującym trwałość narzędzi kuźniczych
B. Mrzygłód, Akademia Górniczo-Hutnicza
M. Hawryluk, Politechnika Wrocławska
 
 13:20 „(Meta)modelowanie - wybrane metody i przykłady zastosowań
Ł. Sztangret, J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 13:40 „Rozwój analizy odwrotnej w zastosowaniu do identyfikacji modeli materiałów
D. Szeliga, D. Bachniak, M. Pietrzyk, Ł. Rauch, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 14:00 „Wnioskowanie z uwzględnianiem semantyki danych
G. Rojek, K. Regulski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 14:20 „Cyfrowa reprezentacja materiału - aktualny stan badań i nowe wyzwania
Ł. Madej, K. Perzyński, M. Sitko, A. Legwand, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 14:40 „NeuroMet z perspektywy XX lat
J. Kusiak, Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 14:55 Zamknięcie Seminarium
 
 15:00 Obiad w restauracji KrakusSeminarium odbędzie się w czwartek 20 kwietnia 2017 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30
pawilon B-4, sala 122
Copyright by www.d4u.glt.pl