NeuroMet2018
Menu
Archiwum
Zgłoszenie


Zainteresowanych uczestnictwem w Seminarium prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
Osoby zainteresowane przedstawieniem referatów prosimy o przesłanie jednostronicowego streszczenia referatu. Dalsze informacje na temat Seminarium zostaną rozesłane do zainteresowanych z początkiem 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat Seminarium udziela:

-------------------------------------------------------------------------------

dr inż. Łukasz Sztangret
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania
tel.: (0-12) 617 41 83; fax: (0-12) 617 28 89
e-mail: szt@agh.edu.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright by www.d4u.glt.pl