Karta zgłoszeniowa
 
Nazwisko
Imię
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Zaznacz odpowiednie pole:

Zgłaszam udział w 21. Seminarium NeuroMet2017, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 20 kwietnia 2017r.

Zgłaszam udział w obiedzie po seminarium.

Zgłaszam chęć wygłoszenia referatu w ramach tego Seminarium. Tytuł referatu:

 
 

 


Proszę o przesłanie streszczenia proponowanego referatu pocztą elektroniczną jako ZAŁĄCZNIK na adres szt@agh.edu.pl