Karta zgłoszeniowa
 
Nazwisko
Imię
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Zaznacz odpowiednie pole:

Zgłaszam udział w 22. Seminarium NeuroMet2018, które odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 12 kwietnia 2018r.

Zgłaszam udział w obiedzie po seminarium.

Zgłaszam chęć wygłoszenia referatu w ramach tego Seminarium. Tytuł referatu:

 
 

 


Proszę o przesłanie streszczenia proponowanego referatu pocztą elektroniczną jako ZAŁĄCZNIK na adres szt@agh.edu.pl